Onze klanten

De klanten van
Censo.live

Amgen

Amgen gebruikt onze software in haar vestiging in Breda om het energiegebruik te bewaken en te beheersen. Dit past binnen de doelstellingen die Amgen heeft op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarbij zijn ook al aanzienlijke besparingen opgespoord. Dit toont aan dat niet alleen op hoofdmeterniveau, maar zeker ook op detailniveau inzicht kan worden gecreëerd.

Amgen

Amsterdam UMC

Het Amsterdam UMC was op zoek naar een professioneel webbased energiemanagementsysteem om hun medewerkers inzicht te geven in (deel)verbruiken van energie, de efficiency van hun installaties en in de effecten van uitgevoerde besparingsmaatregelen. Na een uitgebreide marktverkenning is voor ons gekozen. Na het Radboud UMC in Nijmegen is het UMC de tweede universiteitskliniek die onze software gebruikt.

Amsterdam UMC

Brussel

Het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) koos onze software voor de opvolging van de energieverbruiken van de duurzame voorbeeldgebouwen in Brussel. Eén van de afspraken voor het ontvangen van de bijhorende financiële injectie is de verplichting om het energiegebruik gedurende 5 jaar op te volgen.

Brussel

CFP

Corporate Facility Partners is een van de meest gerenommeerde adviesbureaus in de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Zo werkt het bureau onder andere met de bekende keurmerken LEED en BREEAM. Wij verzorgen datacollectie en energiemonitoring oplossingen voor enkele premium klanten van CFP. Hiervoor is in nauwe samenwerking gewerkt aan systeemintegratie.

CFP

Croonwolter
&dros

Technisch dienstverlener Croonwolter&dros is expert op het gebied van energie efficiency. In alle projecten maakt duurzaamheid integraal onderdeel uit van de dienstverlening. Daarbij is de technische kennis van complexe installatietechniek, bijvoorbeeld van WKO's die bij Croonwolter&dros aanwezig is van grote waarde. Om de energie analyses te maken, KPI's op te stellen en te bewaken en aan klanten te kunnen rapporteren is onze software in gebruik.

Croonwolter<br>&dros

Damen Shipyards

Damen is een internationale scheepswerfgroep. Damen legt de lat hoog als het gaat om verbetering, innoveren en investeren. Onze software wordt ingezet als excellente tool om het energieverbruik te monitoren en beheersbaar te houden. Daarbij wordt ook continu de belasting op de trafo's gemonitord.

Damen Shipyards

Energy Services

Als intermediair past Energy Services Censo.live toe om verbruiksgegevens voor klanten inzichtelijk te maken. Het verzamelen van informatie over het verbruik is een essentiële eerste stap in een duurzame bedrijfsvoering en in de besparing van kosten. Energy Services gebruikt de software voor monitoring en voor het vinden van besparingspotentieel. Vervolgens helpen ze de klanten bij realisatie van de doelstellingen door als collega op afstand op te treden.

Energy Services

Engie

Met het WKO Prestatie Dashboard - een geavanceerd instrument voor het real time monitoren van WKO-systemen - biedt Engie organisaties inzicht in de prestaties van WKO-installaties. Engie Energy Solutions heeft een compleet pakket van maatwerk dashboards en rapportages voor bewaking van assets met ons gerealiseerd.

Engie

Fudura

Fudura, het meetbedrijf van Enexis koos voor ons om geavanceerde monitoringsdiensten aan te kunnen bieden voor haar klanten. Nu is het mogelijk voor Fudura om met één systeem alle klanten te bedienen: zowel kleinere klanten die eenvoudige verbruiksinformatie willen opvragen als grote (multi-site) klanten die complexe rapportages, dashboards en alarmering wensen.

Fudura

Gemeente Eindhoven

Gemeente Eindhoven is de technologiehoofdstad van het zuiden. De snel groeiende gemeente heeft haar focus op een duurzame, leefbare en gezonde ontwikkeling van de stad, voor alle inwoners. Hiervoor kijken ze naar vervoer, koopgedrag, omgaan met groen en energiegebruik. Wij zorgen dat de gemeente Eindhoven haar energieverbruik goed in kaart heeft en besparingen op efficiëntie manier kan inzetten.

Gemeente Eindhoven

KLM - Sodexo

Sodexo Altys is een wereldspeler op het gebied van het leveren van facilitair management voor multinationals. Het voeren van energiemanagement en het beheren van energiebudgetten behoort hierbij tot de kerntaken. Onder de klanten kan Sodexo onder andere KLM rekenen, waarvoor compleet energiemanagement wordt uitgevoerd. Om deze complexe taken goed uit te kunnen voeren, heeft Sodexo gekozen voor onze zeer complete oplossing.

KLM - Sodexo

LIFT - IF Technology

Lift energiemonitoring heeft een professioneel energie- en informatiemanagementsysteem voor de bewaking en monitoring van energieopwekcentrales met bijvoorbeeld een WKO, EOW, warmtepompen. Hiervoor maakt Lift sinds 2008 gebruik van onze software als motor. Lift energiemonitoring is een zusterbedrijf van IF Technology, de belangrijkste specialist op het gebied van energieopslag in de bodem.

LIFT - IF Technology

NS

Voor NS wordt volledige dienstverlening uitgevoerd op het gebied van factuurcontrole en doorbelasting van energiekosten. De software om al deze diensten te kunnen uitvoeren is Censo.live.

NS

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) werkt in opdracht van achttien gemeenten in de regio en de provincie aan energiebesparing, energie-inkoop en factuurcontrole. Daarvoor wordt onze software ingezet.

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Radboudumc

Zowel de universiteit in Nijmegen als het academisch ziekenhuis Radboudumc maken gebruik van onze software om energieverbruiken, duurzaamheidsdoelstellingen en energiekosten te kunnen bewaken.

Radboudumc

Rijksoverheid

De gehele Rijksoverheid, waaronder Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf en ministerie van Defensie houdt zicht op de energieverbruiken door gebruik te maken van onze software.

Rijksoverheid

Sligro

Sligro onderneemt op duurzame wijze met aandacht voor mens, maatschappij en milieu. Sligro maakt hierbij gebruik van van onze software. Inzicht in energiegebruik en energiekosten zijn een belangrijk middel om besparingen te realiseren.

Sligro

Sportfondsen

Sportfondsen beheert meer dan 550 voorzieningen zoals zwembaden, sporthallen, ijsbanen, multifunctionele sportcentra en sociaal-culturele centra. Om inzicht te krijgen in het energieverbruik van deze voorzieningen en de resultaten van de energie besparingsmaatregelen op korte en lange termijn gebruiken ze onze software. Sportfondsen kan hiermee onder andere beoordelen of besparingsdoelen behaald worden en waar bijsturing nodig is.

Sportfondsen

Stad Antwerpen

Stad Antwerpen maakt gebruik van onze software om het energiegebruik in de gebouwen te kunnen bewaken. Er is een koppeling gerealiseerd met het facility management systeem Planon, zodat alle gebouwgegevens live bijgehouden worden. De software wordt gebruikt om meting en verificatie rapporten op te stellen van de verbeterprojecten die uitgevoerd worden door de gemeente en door ESCo partijen. Zo kan Stad Antwerpen nauwgezet volgen wat het effect van projecten is en wat de besparingen opleveren.

Stad Antwerpen

Veolia

Veolia is als beheer en onderhoudspartij een begrip zowel in de utiliteit als industriële sector. Veolia kan grootschalige energieprojecten uitvoeren tot aan het realiseren van complete energiecentrales. Maar Veolia voert ook energiebeheer uit voor verschillende gerenommeerde klanten in de industrie en utiliteit. Veolia Benelux koos voor ons voor de energiemanagement software.

Veolia