Functies

Monitoring

Door Censo.Live krijgt u weer/meer grip op uw totale energiehuishouding door het totale energiegebruik inzichtelijk te maken. Bekijk en vergelijk het gas- en elektriciteitsverbruik, de opbrengst van eventuele zonnepanelen, het waterverbruik en hoe veel verbruik uw laadpalen hadden en bekijk en reduceer de totale CO2 uitstoot van uw bedrijf of organisatie.

Gebruiksgemak

Censo.live is simpel en eenvoudig in het gebruik en makkelijk te begrijpen maar stelt u tevens in staat om heel gedetailleerd op ieder moment van de dag in te zoomen op gas en elektriciteitsverbruiken of teruglevering van zonnepanelen.

Full dataservice

Nieuw Uitgelicht

Ons team van monitoring-specialisten verzorgt het dagelijks inlezen en bewaken van uw meetdata. Tevens verzorgen wij het aanmelden van meters en het ophalen van uw meetdata bij netbeheerder of meetbedrijf en wij bewaken deze service nauwlettend om de aanlevering van gegevens zo soepel en storingsvrij mogelijk te laten verlopen.

Deze dienst noemen we full data service, is altijd inbegrepen in uw abonnement en geeft u vertrouwen dat de onderliggende data van uw energie rapportages altijd klopt.

Bewaking

Censo.live beschikt over kunstmatige intelligentie om uw energiegebruik te bewaken zodat u snel en adequaat kunt anticiperen op onverwachte afwijkingen in uw energiegebruik. U ontvangt direct alarmen bij afwijkingen.

Detail inzicht

Naast het verkrijgen van data van reguliere hoofdmeters is het ook mogelijk om Censo.live te koppelen aan meters uit diverse GBS systemen zoals Priva, Siemens, Schneider et cetera. Ook koppelingen met slimme gebouwsensoren en zelfs met boekhoudsoftware of facilitair management systemen is mogelijk.

Assetbeheer

Uitgelicht

Censo.live is dé plek bij uitstek om uw gehele energieportfolio in onder te brengen. Beheer moeiteloos al uw organisaties, gebouwen, meters, ondermeters, contracten, facturen en meer. U houdt overzicht over al uw assets. Daarmee wordt bedoeld dat u zicht hebt op al uw energie aansluitingen, maar ook op energieverbruikers en -opwekkers. Denk daarbij aan het beheer van laadpalen, opbrengst van zonnepanelen en de onderhoudstaat van de CV-ketel of de koelmachine.

Management rapportages

Natuurlijk kunt u op elk gewenst moment een overzicht of analyse bekijken, maar Censo.live is in staat om volautomatisch, op gezette tijden heldere, gestructureerde rapportages aan te leveren in PDF. Een financiële rapportage aan uw CFO en een duurzaamheidsrapportage aan uw KAM coördinator? Censo.live maakt het allemaal mogelijk!

eSaver

Nieuw

Eén van de krachtigste functies van Censo.live is het automatisch vinden van energieverspillingen in uw organisatie en voorstellen te geven om ongewenste verspillingen tegen te gaan. Dit doet onze geavanceerde 'eSaver' module. Ons systeem detecteert bijvoorbeeld het tegelijkertijd koelen en verwarmen van uw pand. Een ander voorbeeld is dat de software de suggestie geeft dat bepaalde apparatuur uitgeschakeld zou kunnen worden buiten openingstijden.

Krachtige analyses

Uitgelicht

Censo.live beschikt uiteraard over een reeks aan grafieken die de verschillende gebruiken en levering tonen, maar de kunst is om de getoonde gegevens op waarde te kunnen schatten. Naast de grafieken geeft Censo.live daarom verschillende analyses en benchmarks die het verbruik afzetten tegen vergelijkbare organisaties, gebouwtypes, openingstijden van het pand en wordt er rekening gehouden met bijvoorbeeld de omgevingstemperatuur in een bepaalde periode. Op die manier kan het energiegebruik op waarde kunnen geschat.

Alarmering

Indien er onverwachte afwijkingen optreden in het energieverbruik, zal Censo.live u via e-mail hiervan op de hoogte brengen zodat u hierop snel en adequaat kunt reageren.

Projectenbeheer

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. Dit is de energiebesparingsplicht. Met de projectenmodule in Censo.live krijgt u inzicht in de verplichte maatregelen en kunt u deze efficiënt inplannen en beheren.

Factuurcontrole

Nieuw

Handmatige factuurcontrole is een tijdrovend en ingewikkeld proces. Vandaar dat we met Censo.live de factuurcontrole  hebben geautomatiseerd. De binnengekomen facturen worden vergeleken met het afgesloten contract en vervolgens wordt de factuur goedgekeurd of afgekeurd.

Compliance

Voor organisaties van verschillende groottes geldt specifieke wet- en regelgeving. Of het nu gaat om de wet EnergieBewaking- en registratieSysteem (EBS), informatieplicht (EML verplichting) of de Europese Energy Efficiency Directive (EED), Censo.live helpt u te voldoen aan deze verplichtingen.

Meteobewaking

Naast meterdata gebruikt Censo.live ook weerdata zoals temperatuur en zoninstraling om mede daarmee te bepalen of uw verbruik in lijn is met de gemeten buitentemperatuur en aantal uren zon. Daarmee is een nog accurater oordeel mogelijk van uw energieverbruik en opwekking.

Eenvoudige abonnementen

Om Censo.live te gebruiken hoeft u zelf geen hard- of software aan te schaffen of te installeren. Het is beschikbaar als een Software as a Service oplossing en is direct gebruiksklaar en werkt binnen elke standaard webbrowser. Software updates worden automatisch uitgevoerd en u werkt daarom altijd met de laatste versie van de applicatie.

Integratiemogelijkheden

Censo.live koppelt moeiteloos aan andere business software. De software beschikt over een Single-Sign-On mechanisme, een plugin-architectuur en een eigen API om heel specifieke toepassingen en koppelingen met uw eigen systemen te kunnen maken. Documentatie hierover is vrijelijk beschikbaar. We helpen u graag!

Meertalig

Censo.live is een Nederlands product en u heeft dan ook toegang tot een Nederlandstalige handleiding en helpdesk. Wilt u uw buitenlandse collega’s toegang geven? Geen probleem: gebruikers kunnen de software voor hun gebruik instellen in het Engels of het Frans.