Vooruitblik

Functionaliteit Censo.live

11 januari 2023

Vooruitblik functionaliteit Censo.live

Vergelijkingsgrafiek

Het wordt mogelijk om als gebruiker zelf een grafiek samen te stellen over een gewenste periode waarin je verschillende energiemeters met elkaar vergelijkt. De data kan ook in tabelvorm bekeken worden en gedownload worden.

Verbeterde alarmmeldingen

Op dit moment geeft Censo.live een alarmmelding bij een opvallend hoog verbruik. De melding van de alarmtekst zal uitgebreid worden met de waarde die op het moment van de afwijking is opgetreden en de waarde die verwacht was op dat moment.

BI rapporten en dashboards

Er zijn al veel verbeteringen toegevoegd aan Censo.live voor het maken van maatwerkrapporten. Wilt u een specifieke rapportage periodiek in PDF vorm ontvangen in uw mailbox? Neem dan contact op met uw dienstverlener om de mogelijkheden te bespreken. Er staan drie verdere verbeteringen aan de mogelijkheden voor rapporten en dashboards op het programma:

1. Abonneren op rapporten

De gebruiker kan straks zien welke rapportages allemaal beschikbaar zijn en zichzelf abonneren op het ontvangen van deze rapporten.

2. ‘On-demand’ rapporten

Naast de mogelijkheid om zich te abonneren, kan een gebruiker straks een rapportage laten genereren. De gebruiker kiest het rapport dat hij of zij wenst en geeft aan over welke periode de rapportage gegenereerd dient te worden. Eventueel andere parameters voor het rapport kunnen ook opgegeven worden. Vervolgens kan het gewenste rapport aangemaakt en gedownload worden.

3. Embedded BI dashboards

De mogelijkheid voor BI dashboards wordt toegevoegd aan Censo.live. BI staat voor ‘business intelligence’. Met een BI dashboard wordt een view op de data gegenereerd in één pagina met overzichtelijke grafieken, tabellen, kaarten en widgets. De gebruiker kan zelf in het dashboard selecteren, filteren en inzoomen op de data.

Verbeterde overzichten van locaties en meters

Het wordt beter mogelijk om de lijsten met locaties en meters te filteren en ook om een kaartweergave te genereren.

Kostenberekeningen en factuurcontrole

Censo.live gaat de beschikking krijgen over de actuele spotprijzen. Deze kunnen gebruikt worden voor het berekenen van energiekosten bij contracten die gebaseerd zijn op spotprijzen. Uiteraard zal ook onze factuurcontrole software hier mee om kunnen gaan.

Verder zal de mogelijkheid voor calorische correctie van het gasverbruik worden toegevoegd aan Censo.live.

Extra beheerfunctionaliteit

We maken het mogelijk per Censo.live instantie om af te dwingen dat admin gebruikers gebruik moeten maken van multi-factor authenticatie. Er komt bovendien voor admin gebruikers extra functionaliteit om in te zien hoe vaak en hoe lang gebruikers hebben ingelogd op het systeem.